– przygotowanie właściwego wniosku o ogłoszenie upadłości wraz z dowodami,
– złożenie wniosku we właściwym Sądzie Gospodarczym,
– postanowienie o ogłoszeniu upadłości wydane przez Sąd:

  • wyznaczenie syndyka masy upadłościowej,
  • spis inwentarza, oszacowanie masy upadłościowej,
  • sporządzenie i zatwierdzenie listy wierzytelności,
  • sprzedaż majątku (możliwe wydzielenie kwoty ze sprzedaży nieruchomości na wynajęcie mieszkania dla upadłego),
  • ostateczny podział masy upadłości na wierzycieli.