Wniosek o upadłość konsumencką mogą składać osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Jak powinien wyglądać wniosek o upadłość konsumencką

Szczegółowe warunki, jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką określa ustawa – Prawo upadłościowe i naprawcze. Złożenie prawidłowego wniosku wymaga zgromadzenia szczegółowych informacji i wielu dokumentów.

jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką

Niezbędne elementy wniosku o upadłość konsumencką

1. Oznaczenie sądu

2. Dane identyfikacyjne dłużnika

3. Oznaczenie rodzaju pisma

4. Osnowa wniosku

5. Wskazanie okoliczności uzasadniających wniosek

6. Wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika

7. Aktualny i zupełny wykaz majątku

8. Spis wierzycieli

9. Spis wierzycieli spornych

10. Lista zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika

11. Podpis

Składanie wniosku i związane z tym opłaty

Dla złożenia wniosku o upadłość konsumencką niezbędne jest złożenie wniosku oraz uiszczenie opłaty sądowej w wysokości 30 złotych. Należy złożyć go do sądu odpowiedniego do jego rozpoznania zgodnie z przepisami ogólnymi.