Od dnia, kiedy Sąd ogłosi upadłość konsumencką, powołany syndyk pobiera do masy upadłości odpowiednią część dochodów upadłego.

Od chwili ogłoszenia upadłości aż do wydania i uprawomocnienia się postanowienia o ustaleniu Planu Spłaty Wierzycieli, które zamyka postępowanie upadłościowe, syndyk zabiera upadłemu odpowiednią część wynagrodzenia za pracę, część emerytury lub renty.

Długość trwania postępowania upadłościowego czyli czas, w którym syndyk pobiera część dochodów zależy od tego jak szybko przeprowadzi on postępowanie upadłościowe. Szybkość działania syndyka zależy głównie od tego czy upadły ma majątek, czy nie. Jeżeli jest majątek ( głównie chodzi o nieruchomości, samochody) to długość trwania postępowania zależy od tego czy jest to majątek łatwy do zbycia przez syndyka czy trudno sprzedawalny. Jeżeli upadły nie ma majątku, czas postępowania upadłościowego jest krótszy i w praktyce trwa kilka miesięcy.

Zakończenie całego procesu, czyli zamknięcie postępowania upadłościowego następuje w chwili uprawomocnienia się postanowienia, które wydaje Sąd, o ustaleniu Planu Spłaty Wierzycieli.

Poprzedza go zatwierdzenie przez Sąd ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości.W momencie uprawomocnienia się postanowienia o ustaleniu Planu Spłaty Wierzycieli syndyk kończy swoją pracę, przestaje zabierać część wynagrodzenia a dochody wracają do normalnej wysokości, takiej jaką wypłaca pracodawca lub ZUS w przypadku emerytury lub renty.

Po tym fakcie należy jedynie pamiętać o dokonywaniu terminowych spłat na rzecz wierzycieli oraz o składaniu do Sądu corocznych sprawozdań o wykonywaniu planu spłaty. Sprawozdania należy składać do Sądu upadłościowego za poprzedni rok kalendarzowy na koniec kwietnia w bieżącego roku.

Kiedy syndyk schodzi z wynagrodzenia