Korzyści z upadłości konsumenckiej i upadłości przedsiębiorcy:
– zamykają się prowadzone egzekucje komornicze,
– przestają nas nachodzić windykatorzy oraz nie otrzymujemy korespondencji od wierzycieli,
– nasze wszystkie sprawy przejmuje syndyk, który kieruje całym procesem oddłużenia,
– to syndyk jest pośrednikiem między nami, a Sądem. Syndyk to nie komornik, jego zadaniem jest oddłużenie.
– umorzone zostają nasze długi, a cały ten proces daje Nam możliwość rozpoczęcia życia od nowa z czystą kartą,
– upadłość konsumencka umorzenie zobowiązań niezależnie od ich wysokości,
– upadłość konsumencka ma służyć całkowitemu oddłużeniu a nie zaspokojeniu roszczeń wierzycieli. Ma na celu uwolnienie od długów a nie ich spłatę.
– zaczynamy „Działać dalej”, robimy nowe kroki w swoim nowym życiu.

Gdy upadłem nie chcieli mnie znać i wyrzucili z pracy, gdy podniosłem się, nie przyjęli mnie z powrotem, bo wstydzili się mojego upadku, a gdy odniosłem sukces chcieli zostać moimi pracownikami…