Upadłość konsumencka jest uwzględniona, gdy zachodzą względy słuszności lub humanitaryzmu. To sytuacje ludzkie niezależne od nas. W tym są choroby. Hazard został uznany za jedną z jednostek chorobowych. Jeśli występuje ona, to znaczy, że jest wykryta i posiada swój kod chorobowy. Tylko tak uwzględniona będzie miała wpływ na ogłoszenie upadłości.