Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą dobrze wiedzieć, że w razie problemów finansowych ma ona obowiązek złożenia wniosku o upadłość jako przedsiębiorca. Zmiany ustawy od 2015 roku dają już taką możliwość. To dobra informacja zwłaszcza, że jeszcze kilka lat temu mała firma nie mogła liczyć na taką pomoc.

Najważniejsze jest aby złożyć taki wniosek jak najszybciej. Kiedy tylko właściciel prowadzący działalność gospodarczą ma świadomość, że nie jest w stanie pokrywać swoich wierzycieli to właśnie jest ten moment aby złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości do Sądu. Często ciężko jest określić ten czas. Dlatego zgłoś się do Nas. Pokierujemy Cię jak i kiedy to zrobić.

Od chwili ogłoszenia upadłości osobie prowadzącej działalność gospodarczą Sąd wyznacza syndyka. Tak jak w upadłości konsumenckiej syndyk ma głównie za zadanie sprzedać majątek firmy i zaspokoić w jak największej kwocie wierzycieli.