Zasady upadłości spółek jest wręcz identyczna z upadłością jednoosobowej działalności gospodarczej z niewielkimi różnicami zwłaszcza w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Każda spółka tak jak działalność gospodarcza powinna w przypadku pierwszych oznak braku płynności finansowej złożyć wniosek o upadłość spółki.

W momencie ogłoszenia upadłości spółce przez sąd powołany zostaje syndyk. Tak jak przy działalności gospodarczej tak i w spółce jego głównym zadaniem jest sprzedać majątek spółki i zaspokoić w jak największej kwocie wierzycieli spółki.

W spółkach odpowiedzialność za złożenie jej wniosku o upadłość leży po stronie każdego ze wspólników, a w spółce z o.o. po stronie każdego członka zarządu.

Dobrze pamiętać aby nie przedłużać czasu niewypłacalności spółki. Ustawa dała możliwość aby wierzyciel, któremu nie jest regulowane zobowiązanie wystąpił z wnioskiem o upadłość tej spółki. Wtedy postępowanie toczyć się będzie względem jednego wierzyciela. Taka sytuacja spowoduje, że spółka po zakończonym postępowaniu upadłościowym nadal może zostać z długami.