Syndyk w upadłości spółki powoływany jest wraz z ogłoszeniem spółce upadłości przez Sąd. Jest to osoba, która ma obowiązek sprzedać majątek spółki. Tworzy on tak zwaną masę upadłości. Do tej masy wchodzą również należności spółki, które nie zostały wcześniej spółce zapłacone. Jeśli należności te nie spływają syndyk występuje o ich ściągnięcie.

Tak samo jak w upadłości konsumenckiej i jednoosobowej działalności gospodarczej syndyk ma na celu zebrać jak najwięcej pieniędzy z majątku spółki oraz z jej należności. Z tak nazbieranej masy upadłościowej spłaca wierzycieli w częściach równych. Syndyk zajmuje się również aspektami formalnymi spółek. Zamyka je i rozlicza. Przejmuje dokumentację firmową i archiwizuje ją. Na sam koniec robi raport z podziału masy upadłości. Po zaakceptowanie tego raportu zakańcza się postępowanie upadłościowe. Każde takie postępowanie zakończone jest umorzeniem zobowiązań.