Bankructwo czyli niewypłacalność osoby fizycznej lub przedsiębiorcy. Kiedy dochodzi do całkowitego zaprzestania spłaty wierzycieli należy złożyć wniosek o upadłość. Wtedy taki stan można nazwać bankructwem. Dzięki zgłoszeniu takiej sytuacji do Sądu Upadłościowego wobec dłużnika prowadzone będzie postępowanie sądowe mające na celu wyciągnięcie człowieka z powyższej sytuacji. Cały proces upadłościowy ma za zadanie umorzyć zobowiązania. „Prawo upadłościowe i naprawcze” pozwala wrócić osobie zadłużonej do normalnego życia. Po zakończonym postępowaniu taka osoba może od nowa założyć działalność gospodarczą, gromadzić majątek oraz decydować o swoich wydatkach. Cały proces upadłościowy nie jest uciążliwy. Prowadzi go syndyk, czyli osoba, która jest przygotowana do jego przeprowadzenia. To ona kontaktuje się z sądem. Osoba, wobec której została ogłoszona upadłość powinna być w stałym kontakcie z syndykiem. Jeśli może pomóc syndykowi powinna to uczynić. To zawsze ma wpływ na ostateczną decyzję Sądu.

Postępowanie upadłościowe kończy się umorzeniem zobowiąż oraz wydaniem wobec osoby upadłej planu spłat. Plan ten może zostać przyznany na maksymalnie 36 miesięcy. Jednak wielkość rat musi być tak dostosowana do upadłego, żeby w okresie jego spłaty ponownie nie dopuścił do swojego bankructwa. Podczas prowadzonego postępowania upadłościowego osoba upadła nie powinna zaciągać zobowiązań. Jest to podpisanie umowy cywilno-prawnej, która za każdym razem powinna być przedstawiona syndykowi. To może zaszkodzić w prowadzonym postępowaniu.

Proces upadłościowy pozwala od nowa zacząć normalnie żyć. Już po ogłoszeniu upadłości wobec danej osoby nie są prowadzone egzekucje komornicze. Wierzyciele, windykatorzy i toczące się sprawy sądowe o nakaz zapłaty są przekierowywane do syndyka, który prowadzi poszczególne etapy procesu upadłości. Po ich zakończeniu Sąd wydaje postanowienie końcowe o umorzeniu zobowiązań.