Upadłość konsumencka daje możliwość umorzenia długów. Oznacza to, że po zakończeniu postępowania upadłościowego zostaniemy bez zobowiązań z czystą kartą. Z praktyki wiemy, że żadne postanowienie nie zakończyło się inaczej.

Postępowanie upadłościowe może zakończyć się samym umorzeniem zobowiązań. Może również zakończyć się umorzeniem zobowiązań ale z wyznaczonym planem spłaty. Plan spłaty jest wyznaczony na maksymalnie 36 miesięcy ale może być krótszy. Sąd określi na ile miesięcy zostanie on wydany. Niemniej jednak wcześniej musi zostać przeprowadzony cały proces upadłościowy. W zależności od indywidualnej sytuacji danej osoby postępowanie może zakończyć się do roku czasu. Może trwać ono również dłużej. Jak już wcześniej zostało napisane zależy to od danego procesu upadłościowego.

Po zakończonym postępowaniu upadłościowym osoba objęta takim procesem może znów otworzyć działalność gospodarczą, wziąć kredyt, czy mieć pomysł na swoje nowe życie. Sama sytuacja prowadząca do tego procesu uczy pokory do życia. Możemy zacząć żyć od nowa. Nie ma już nachodzenia windykatorów, nękania telefonami oraz komorniczych egzekucji. Upadłość konsumencka daje możliwość uwolnienia się od tych procederów.