Przygotujemy Cię do procesu upadłości konsumenckiej i pomożemy w jego przejściu. 

Z naszymi klientami jesteśmy już od pierwszej rozmowy telefonicznej i pierwszego, bezpłatnego spotkania informacyjnego. Od tego momentu wspólnie przechodzimy cały proces upadłości, włączając w to złożenie wniosku, wsparcie w sądzie, kontakty z syndykiem i wszelkie wsparcie, związane z kolejnymi etapami upadłości.

Etapy współpracy

1. Pierwszy kontakt 

To ważny moment: szczegółowo informujemy czym jest upadłość i jakie korzyści w konkretnej  sytuacji może przynieść osobie, która do nas trafiła. 

2. Analiza sytuacji i zbieranie dokumentów

3. Sporządzanie wniosku

Gdy zgromadzimy już większość dokumentów – sporządzamy wniosek do sądu. Robimy to niezwłocznie: dzięki naszemu doświadczeniu wiemy, jakie informacje mogą być dla sądu istotne, a jakich okoliczności sąd nie weźmie pod uwagę.

To kluczowy dla postępowania upadłościowego moment. Każdy, nawet najdrobniejszy szczegół zawarty we wniosku może zaważyć o tym, czy upadłość zostanie ogłoszona. Wspólnie z klientem analizujemy słabe i mocne strony wniosku, aby zmaksymalizować szanse na ogłoszenie upadłości. 

4. Ogłoszenie upadłości przez Sąd i rozpoczęcie procesu upadłości

Sąd ogłasza osobie upadłość konsumencką lub upadłość przedsiębiorcy. W dniu ogłoszenia upadłości jest wyznaczony Syndyk, który będzie prowadził cały proces. Od tego momentu prowadzone jest właściwe postępowanie upadłościowe. Na samym jego końcu Sąd decyduje o umorzeniu zobowiązań. 

5. Rozpoczęcie nowego życia

To już ostatni etap postępowania upadłościowego – w tym momencie dłużnik jest wolny od wszelkich zobowiązań z przeszłości. Pomagamy mu w aktywizacji zawodowej, wspieramy w poszukiwaniu pracy lub założeniu firmy, wskazujemy możliwości uzyskania wsparcia (dotacji, grantów, zapomóg).