Upadłość konsumencka to proces sądowy w postępowaniu upadłościowym. To znaczy, że osoba, której Sąd ogłosił upadłość będzie miała przeprowadzony sądowy proces swojej niewypłacalności. Składa się on z kilku etapów. To jakie etapy będą wdrożone w tym procesie decyduje indywidualna sytuacja osoby upadłej. W zależności od posiadanego majątku, zatrudnienia bądź nie, braku majątku czy innych zasądzonych wyroków takie będą jego etapy.

Proces upadłości konsumenckiej ten jest prowadzony przez syndyka, którego również przyznaje Sąd. Jest to osoba zajmująca się etapami całego postępowania (pełni rolę pomiędzy upadłym, a Sądem). W procesie tym wierzyciele zgłaszają swoje należne kwoty, syndyk sprzedaje majątek. Po uporządkowaniu zgłoszonych kwot przez wierzycieli robi plan podziału pieniędzy zebranych ze sprzedaży oraz z pensji na poszczególnych wierzycieli. Syndyk musi podzielić zebraną kwotę równo na wierzycieli. Kończy on swoją rolę w upadłości gdy Sąd zatwierdzi ostateczny podział.

Po tych etapach Sąd zakańcza postępowanie poprzez umorzenie zobowiązań lub umorzenie zobowiązań oraz wydanie planu spłat wobec upadłego. Sąd weźmie pod uwagę dochód, który miesięcznie będzie miał upadły. Od tego zależy wysokość rat planu spłaty. Należy wykonać taki plan w całości aby postanowienie o umorzeniu zobowiązań uprawomocniło się. Ze spłaty tego planu raz w roku do końca kwietnia każdy upadły ma obowiązek zaraportowana do Sądu. Należy wtedy przedstawić do Sądu roczne dochody oraz dowód na spłatę rat. Po tym postanowienie o umorzeniu zobowiązań uprawomocni się. Wtedy upadłość konsumencka jest zakończona.