Proces upadłości konsumenckiej nie ma ustalonego kryterium czasowego. Ustawa też jednoznacznie nie wskazuje tego. Trwa on najczęściej od pół roku do 1,5 roku. Jest on uzależniony od szybkości działania syndyka oraz Sądu oraz czynności, które w tym procesie zachodzą. Jeżeli osoba, wobec której została ogłoszona upadłość nie posiada majątku może liczyć na szybsze zakończenie postępowania upadłościowego. Jeśli natomiast jest majątek to należy wziąć pod uwagę dłuższy czas tego postępowania.

Należy uzbroić się w cierpliwość. Jak już wyżej zostało napisane czas trwania zależy od ilości majątku do sprzedaży przez syndyka oraz innych czynności, które musi on zakończyć. Można pomóc syndykowi w niektórych czynnościach co może przyśpieszyć zakończenie procesu upadłościowego. Jednak w większości wszystko zależy od szybkości działań syndyka oraz Sądu. Każda decyzja o syndyka musi zostać zatwierdzona przez sędziego komisarza, który prowadzi upadłość konsumencką. To od niego zależy na jakich zasadach zostanie przeprowadzona sprzedaż, przetarg. Syndyk musi zastosować się do tej decyzji i zrobić wszystko zgodnie z tymi wyznacznikami. Musi on doprowadzić do sprzedaży majątku i podziału pieniędzy uzyskanych z tej sprzedaży.

Każdy taki proces kończy się postanowieniem o umorzeniu zobowiązań. Sąd może do tego postanowienia zasądzić plan spłat bądź w ogóle go zaniechać. To wszystko zależy od sytuacji finansowej upadłego. Na podstawie dochodów sąd zadecyduje czy upadły będzie w stanie płacić raty tego planu spłaty. Plan spłat musi zostać dostosowany tak aby podczas jego spłaty osoba kolejny raz nie zbankrutowała. Po całościowym wykonaniu planu spłat zakańcza się cały proces upadłościowy. Kończy się upadłość konsumencka osoby, której została ogłoszona taka upadłość.