Najważniejsza jest decyzja o zmianie sytuacji, czyli chęć wyjścia z zadłużenia i rozpoczęcia nowego życia. Cały proces od pierwszego kontaktu mailowego lub telefonicznego do złożenia w sądzie kompletnego wniosku trwa nie dłużej niż 1 miesiąc.

1. Kontakt telefoniczny/mailowy.

2. Analiza sytuacji.

3. Wybór wariantu upadłości

4. Kompletowanie dokumentów 

5. Sporządzenie wniosku

6. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości do Sądu.