Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE…(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

– administratorem Państwa danych osobowych jest firma DZIAŁAMY DALEJ MARIOLA KATARZYNA BRZEZIŃSKA z siedzibą w: WARSZAWA, ul. Chmielna 2, lok.31,

– Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z zebraniem niezbędnych informacji do prawidłowego przygotowania wniosku o upadłość konsumencką/ upadłość przedsiębiorcy,

– odbiorcą Państwa danych osobowych jest firma DZIAŁAMY DALEJ MARIOLA KATARZYNA BRZEZIŃSKA z siedzibą w: WARSZAWA, ul. Chmielna 2, lok.31,

– Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania prac nad przygotowaniem wniosku o upadłość konsumencką/przedsiębiorcy,

– posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

– mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, kiedy uznacie, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Napiszemy wprost: NIGDY nie udostępnimy NIKOMU Twoich danych. U nas są one bezpieczne: możesz spać spokojnie.

Po ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym dostęp do niektórych danych będzie publiczny.