Wniosek o upadłość konsumencką mogą napisać i składać osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Jak powinien wyglądać wniosek o upadłość konsumencką

Szczegółowe warunki, jak złożyć i napisać wniosek o upadłość konsumencką określa ustawa – Prawo upadłościowe i naprawcze. Złożenie i napisanie prawidłowego wniosku wymaga zgromadzenia szczegółowych informacji i wielu dokumentów.

jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką

Niezbędne elementy wniosku o upadłość konsumencką:

1. Oznaczenie sądu

2. Dane identyfikacyjne dłużnika

3. Oznaczenie rodzaju pisma

4. Osnowa wniosku

5. Wskazanie okoliczności uzasadniających wniosek

6. Wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika

7. Aktualny i zupełny wykaz majątku

8. Spis wierzycieli

9. Spis wierzycieli spornych

10. Lista zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika

11. Podpis

Składanie i napisanie wniosku i związane z tym opłaty

Do złożenia wniosku o upadłość konsumencką niezbędne jest prawidłowe wypełnienie wniosku oraz uiszczenie opłaty sądowej w wysokości 30 złotych. Należy napisać i złożyć go do sądu odpowiedniego do jego rozpoznania zgodnie z przepisami ogólnymi.