Od dnia, kiedy sąd ogłosi upadłość konsumencką, powołany syndyk pobiera do masy upadłości odpowiednią część dochodów upadłego.

Od chwili ogłoszenia upadłości aż do wydania i uprawomocnienia się postanowienia o ustaleniu Planu Spłaty Wierzycieli, które zamyka postępowanie upadłościowe, syndyk zabiera upadłemu odpowiednią część wynagrodzenia za pracę, część emerytury lub renty.

praca syndyka

Czas trwania pracy syndyka.

Długość trwania postępowania upadłościowego, czyli czas, w którym syndyk pobiera część dochodów, zależy od tego, jak szybko przeprowadzi on postępowanie upadłościowe. Szybkość działania syndyka zależy głównie od tego, czy upadły ma majątek, czy nie. Jeżeli jest majątek (głównie chodzi o nieruchomości, samochody) to długość trwania postępowania zależy od tego, czy jest to majątek łatwy do zbycia przez syndyka, czy trudny do sprzedania. Jeżeli upadły nie ma majątku, czas postępowania upadłościowego jest krótszy i w praktyce trwa kilka miesięcy.

Zakończenie całego procesu, czyli zamknięcie postępowania upadłościowego następuje w chwili uprawomocnienia się postanowienia, które wydaje sąd, o ustaleniu Planu Spłaty Wierzycieli.

Poprzedza go zatwierdzenie przez sąd ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości. W momencie uprawomocnienia się postanowienia o ustaleniu Planu Spłaty Wierzycieli syndyk kończy swoją pracę, przestaje zabierać część wynagrodzenia, a dochody wracają do normalnej wysokości, takiej, jaką wypłaca pracodawca lub ZUS w przypadku emerytury, lub renty.

zakończenie pracy syndyka

Po tym fakcie należy jedynie pamiętać o dokonywaniu terminowych spłat na rzecz wierzycieli oraz o składaniu do sądu corocznych sprawozdań o wykonywaniu planu spłaty. Sprawozdania należy składać do sądu upadłościowego za poprzedni rok kalendarzowy na koniec kwietnia w bieżącego roku.

 

Kiedy syndyk schodzi z wynagrodzenia