Korzyści z upadłości konsumenckiej i upadłości przedsiębiorcy:

  • zamykają się prowadzone egzekucje komornicze
  • przestają nas nachodzić windykatorzy oraz nie otrzymujemy korespondencji od wierzycieli
  • nasze wszystkie sprawy przejmuje syndyk, który kieruje całym procesem oddłużenia
  • to syndyk jest pośrednikiem między nami a sądem. Syndyk to nie komornik, jego zadaniem jest oddłużenie
  • umorzone zostaną nasze długi, a cały ten proces daje nam możliwość rozpoczęcia życia od nowa z czystą kartą
  • upadłość konsumencka, to umorzenie zobowiązań niezależnie od ich wysokości
  • upadłość konsumencka ma służyć całkowitemu oddłużeniu, a nie zaspokojeniu roszczeń wierzycieli. Ma na celu uwolnienie od długów, a nie ich spłatę
  • zaczynamy „działać dalej”, robimy pierwsze kroki w swoim nowym życiu

korzyści z upadłości konsumenckiej

Gdy upadłem nie chcieli mnie znać i wyrzucili z pracy, gdy podniosłem się, nie przyjęli mnie z powrotem, bo wstydzili się mojego upadku, a gdy odniosłem sukces chcieli zostać moimi pracownikami…