Wielokrotnie jesteśmy pytane o kredyt hipoteczny w upadłości konsumenckiej. Jest to częsty problem, który wielu osobom nie pozwala podjąć decyzji o złożeniu wniosku o upadłość.

Hipoteka jako jeden z kredytów a upadłość konsumencka.

Powyższe zagadnienie pojawia się najczęściej, gdy osoba zadłużona posiada kilka zobowiązań w tym jedną hipotekę. Najczęściej hipoteka jest regularnie spłacana. Robi się tak, aby móc zatrzymać kupione w kredycie mieszkanie czy dom. Słyszymy wtedy pytanie: Czy mogę zatrzymać tę hipotekę przy sobie, a resztę zobowiązań umorzyć?

Czy hipoteka może być pozostawiona do spłaty upadłemu w procesie upadłości konsumenckiej?

Należy przede wszystkim pamiętać, iż zgodnie z ustawą Sąd ogłosi upadłość konsumencką, a później umorzy zobowiązania pod warunkiem wydania całego majątku. Drugim warunkiem ogłoszenia przez Sąd upadłości jest traktowanie wszystkich wierzycieli jednakowo, nie działając na niekorzyść któregokolwiek z nich. Mamy więc tu odpowiedź. Nie możemy pozostawić przy sobie kredytu hipotecznego i do upadłości konsumenckiej wskazać innych wierzycieli. Wszystkie zobowiązania traktowane są jednakowo zgodnie z ustawą.

Kredyt hipoteczny a upadłość konsumencka.

Gdy Sąd ogłosi upadłość konsumencką, nieruchomość przechodzi w ręce syndyka, który musi ją sprzedać. Osoby, które zamieszkują taką nieruchomość nie od razu muszą się z niej wyprowadzić. Na wniosek Sąd może pozwolić mieszkać w tej nieruchomości do czasu jej sprzedania. Jest jeszcze jedna dobra informacja. Zgodnie z ustawą osoby, którym w procesie upadłości konsumenckiej została sprzedana nieruchomość, mają możliwość otrzymania z tej sprzedaży pieniędzy na wynajęcie innego lokum. Warunkiem jest zamieszkiwanie w takiej nieruchomości przed jej sprzedażą. Wysokość kwoty jest uzależniona od miejsca, w którym mieszkamy. Sąd bierze pod uwagę średnią kwotę miesięcznego wynajmu mieszkania w danym miejscu. Maksymalnie możemy uzyskać kwotę, która będzie przyznana na 24 miesiące opłacanego czynszu.