Od kilku lat osoby zadłużone mają możliwość całkowitego oddłużenia się. Ustawa „Prawo upadłościowe” dała dłużnikom możliwość wyzbycia się długów i rozpoczęcia życia od nowa, bez ciążących nad nimi zaległościami. Niestety nie każdy ma świadomość czym jest upadłość konsumencka i jakie korzyści za sobą niesie, przez co nie szuka rozwiązania swoich problemów tylko jeszcze bardziej je mnoży. 

upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka – co to jest i kto może z niej skorzystać.

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe. Na jego podstawie umarzane są długi w sposób zgodny z prawem. Po zakończeniu takiego postępowania umorzeni wierzyciele nie mają już możliwości ściągania długu od osoby po upadłości.

Z prawa do upadłości konsumenckiej może skorzystać przede wszystkim jak sama nazwa wskazuje, konsument. Jest to osoba fizyczna, czyli osoba która nie prowadzi działalności gospodarczej lub osoba, która prowadziła działalność gospodarczą i już ją wykreśliła.

Warto pamiętać, że ustawa ta kierowana jest dla dłużnika, którego dług przekracza wartość jego majątku. Osoby, które nie radzą sobie ze spłatą zobowiązań mają ogromną szansę na oddłużenie, wyjście z długów i życie bez nękających telefonów od windykacji, czy zajętego konta przez komornika.

upadłość konsumencka - jakie długi są umarzane?

Jakie długi zostaną umorzone podczas upadłości konsumenckiej? 

W upadłości konsumenckiej umarza się zobowiązania względem banków, firm pożyczkowych, urzędów, firm świadczących usługi telekomunikacyjne itp.. Ustawa wyłącza jednak umorzenie niektórych długów. Umorzeniu nie podlegają zobowiązania o charakterze alimentacyjnym, czy wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, w przypadku gdy wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

Korzyści wynikające z upadłości konsumenckiej. 

Długi spędzają sen z powiek. Stres, który towarzyszy windykacji jest często paraliżujący. Zaczynamy chorować, a rodzina żyje w coraz większym dyskomforcie. Każdy dzwonek do drzwi wywołuje strach i przerażenie. Dlatego warto pomyśleć, aby całkowicie i legalnie się oddłużyć.

Upadłość konsumencka daje wiele korzyści osobie, która poddała się temu postępowaniu. Przede wszystkim zaraz po ogłoszeniu upadłości przez sąd wstrzymują się egzekucje komornicze i postępowania sądowe o nakaz zapłaty. Wstrzymuje się również naliczanie odsetek. Od tego momentu wierzyciele kończą swoją windykację. Wszyscy, którym osoba upadła jest winna pieniądze kontaktują się już tylko z syndykiem, który prowadzi postępowanie upadłościowe. Osoby, którym sprzedany został dom czy mieszkanie dostaną wsparcie na potrzeby mieszkaniowe.

upadłość konsumencka - zacznij od nowa

Daj sobie szansę i zacznij od nowa! 

Upadłość konsumencka to przede wszystkim szansa na nowe i normalne życie. Kończą się nieprzyjemne windykacje, człowiek zaczyna żyć bez stresu i w końcu pojawia się uśmiech. Upadłość często zmienia życie całej rodziny. Po jej przejściu można założyć firmę, od nowa nabywać majątek bez żadnych konsekwencji. Przede wszystkim zaczyna się życie bez długów.

Jeśli Twoja sytuacja finansowa uległa pogorszeniu, nie jesteś w stanie spłacać swoich wierzycieli skontaktuj się z nami

Podczas pierwszej rozmowy przeanalizujemy Twoją sprawę i doradzimy najlepsze możliwe rozwiązanie. 

 

Na podstawie:

Dz. U. 2003 Nr 60 poz. 535

Na czym polega upadłość konsumencka?