Najczęstszymi pytaniami, które zadają nam klienci w trakcie pisania wniosku o upadłość i które jednocześnie wyrażają najczęściej pojawiające się obawy to:

  • Czy jeżeli składałem/am wcześniej wniosek o upadłość, a sąd ten wniosek oddalił, to czy mogę złożyć go ponownie?
  • Czy na złożenie nowego wniosku o upadłość muszę czekać 10 lat?

Na pierwsze pytanie odpowiedź brzmi: tak. Jeżeli sąd oddalił wniosek o upadłość w poprzednim stanie prawnym (przed 24 marca 2020 r.) to można złożyć go na nowo. I powód odrzucenia wniosku nie ma najmniejszego znaczenia. 

Nowelizacja Prawa upadłościowego, która obowiązuje po 24 marca 2020 r. zmieniła to, że teraz już na samym początku sąd bada jedynie spełnienie wymogów formalnych wniosku tj. czy wniosek jest na aktualnym formularzu sądowym, czy jest prawidłowo opłacony, czy złożony jest do właściwego sądu. Sędziego nie interesuje to, że wcześniej mógł być oddalony. Jeżeli wymogi formalne zostały spełnione, to sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości.

Przyczyny niewypłacalności badane są na zakończeniu postępowania. Na etapie końcowym sędzia, na wniosek syndyka, podejmuje decyzję o oddłużeniu i o jego warunkach (ustalając długość i wysokość planu spłaty wierzycieli).

upadłość

Do ustawy po 24 marca 2020 r. został dodany Art. 49114a.1, który brzmi:

„Sąd wydaje postanowienie o odmowie ustalenia planu spłaty wierzycieli albo umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeżeli: 

1) upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań”.

Dalej, w tym samym  Art. 49114a.1, mamy  odpowiedź na drugą wątpliwość –  Czy na złożenie nowego wniosku muszę czekać 10 lat ?

„Sąd wydaje postanowienie o odmowie ustalenia planu spłaty wierzycieli albo umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeżeli: 

2) w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w stosunku do upadłego prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań 

– chyba że ustalenie planu spłaty wierzycieli lub umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi”.

Z tego wynika, że oczekiwanie 10 lat jest konieczne tylko w przypadku, kiedy wcześniej ktoś ogłosił z sukcesem upadłość, a postępowanie upadłościowe zostało rozpoczęte, ale z jakiś powodów zostało przez sąd umorzone w całości lub w części zobowiązań.

upadłość

Reasumując:

Jeżeli w poprzednim stanie prawnym obowiązującym przed 24 marca 2020 r. sąd oddalił wniosek i postępowanie upadłościowe się nie rozpoczęło, można składać nowy wniosek.

Jeżeli zaś w poprzednim stanie prawnym sąd ogłosił upadłość a potem postępowanie umorzył w całości lub części zobowiązań, na złożenie wniosku upadłościowego należy czekać 10 lat.

Najpopularniejsze mity na temat upadłości i… jak jest naprawdę.