W ramach firmy „Działamy dalej”, która od lat skutecznie pomaga w oddłużaniu, prowadzimy szkolenia dla osób, które są zagrożone problemem zadłużenia lub się w nim znajdują.

Od kilku lat powyższy problem nasila się. Według przeprowadzonych badań z połowy 2018r. suma zadłużenia w skali całego kraju wynosi 3.2 mld złotych. Zaobserwowano wzrost zobowiązań o 15 % w stosunku do poprzedniego roku.

W wielu przypadkach, na początkowym etapie, zadłużenia są możliwe do spłaty, gdyby dłużnik umiał rozsądnie planować swój domowy budżet. Jednak z naszych doświadczeń wynika, że najczęściej na pokrycie bieżących zadłużeń, osoba zaciąga kolejną pożyczkę wpadając w tzw. pętlę kredytową.

Skutki dla osoby będącej w trudnej sytuacji finansowej, która jeszcze bardziej się zadłuża mogą być tragiczne. Zazwyczaj z tego powodu cierpi cała rodzina dłużnika. On sam często decyduję się na pracę w szarej strefie, pracując ponad godziny normy. Często problem zadłużenia prowadzi do rozwodów, chorób a także samobójstw.

W związku z powyższym problemem i jego konsekwencjami opracowaliśmy formę szkoleń dla osób zadłużonych bądź zagrożonych zadłużeniem. Oferta naszych szkoleń szczegółowo porusza najważniejsze aspekty problemu.

Mając na uwadze skalę problemu i jego konsekwencje dla mieszkańców Polski, chcemy informować i szkolić, aby zminimalizować skutki wynikające z nadmiernego zadłużaniem się naszego społeczeństwa.

  • W trakcie szkoleń pokazujemy mechanizmy, które powodują nadmierne zadłużanie się.
  • Uczymy jak ich unikać i jak rozsądnie prowadzić swój budżet domowy.
  • Prezentujemy skuteczne sposoby na wyjście z długów.

Prowadzący szkolenia:

Katarzyna Brzezińska – w wykształcenia jestem magistrem pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego o specjalizacji andragogika, która zajmuje się kształceniem dorosłych.

Prowadzę firmę, w której od kilku lat zajmuję się oddłużaniem. Przez ten czas kilkaset zadłużonych osób znalazło u nas skuteczną pomoc. Zawsze zaczynamy od zbadania źródeł problemów i poznania przyczyn kłopotów finansowych. W trakcie tego procesu dobieramy najlepsze rozwiązanie, które doprowadza naszych klientów do oddłużenia.

Dzięki praktyce zawodowej znam sposoby na wyjście z „pętli długów” i wiem skąd się bierze problem nadmiernego zadłużania.

Moje wykształcenie pozwala mi przekazać tę wiedzę w odpowiedni sposób.

Anna Guz – magister ekonomii o specjalizacji rachunkowość i przedsiębiorczość.

Zajmuję się oddłużaniem konsumentów i przedsiębiorców. Mając własne doświadczenie przygotowuję i prowadzę osoby przez cały proces upadłości. Wiedza z zakresu oddłużania oraz praktyka sprawiły, że dla każdego potrafię znaleźć najlepsze rozwiązanie.

To co robię jest moją pasją, a największą moją nagrodą jest to jak widzę, że na moich oczach zmienia się życie osób wcześniej będących w „pętli kredytowej” i w tzw. „sytuacji bez wyjścia”. Odzyskują oni nadzieję, radość, motywację do działania i twórczego życia. A wraz z nimi ich najbliżsi; małżonkowie, dzieci. Widzę transformacje całych rodzin i wiem, że to ma sens.

Dzięki kwalifikacjom i doświadczeniu mogę swoją wiedzę przekazywać innym w formie zorganizowanych szkoleń.