Po zmianach ustawy, które weszły 24 marca 2020 r., zasady upadłości są takie same dla konsumentów i drobnych przedsiębiorców, czyli osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

upadłość byłego przedsiębiorcy

Jak było wcześniej w przypadku upadłości byłych przedsiębiorców?

Wcześniej sytuacja drobnych przedsiębiorców, którzy okazali się niewypłacalni, była gorsza. Musieli oni składać wniosek o upadłość przedsiębiorcy, a co za tym idzie podlegać trudniejszemu i droższemu trybowi w postępowaniu upadłościowym.

Jak jest teraz?

Obecnie drobni przedsiębiorcy mogą składać wniosek o upadłość konsumencką (wcześniej muszą wyrejestrować działalność). Mają prawo również po sprzedaży nieruchomości (jeżeli taką posiadają) do otrzymania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, które wcześniej przysługiwało wyłącznie konsumentom (ich wysokość odpowiada przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy).

upadłość byłych przedsiębiorców

Nowe przepisy chronią również dochody przedsiębiorców na poziomie umożliwiającym pokrywanie kosztów niezbędnego do utrzymania. Ustawa przewiduje możliwość indywidualnego określenia zakresu wyłączenia części dochodu z masy upadłości, tak aby pozostawiona kwota wystarczała na utrzymanie (wcześniej przy dokonywaniu potrąceń obowiązywały sztywne zasady).

Upadłość konsumencka 2020 dla byłych przedsiębiorców (osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą)