Wniosek do Sądu może być złożony przez osobę fizyczną lub przedsiębiorstwo. Osoba fizyczna to każda osoba, która, które nie prowadzi własnej firmy. Natomiast przedsiębiorcą dla Sądu upadłościowego jest każda osoba prowadząca spółkę czy działalność gospodarczą.

Działalność gospodarcza dla Sądu Upadłościowego to prowadzenie własnej firmy, która jest źródłem utrzymania. Z ustawy wynika, że przedsiębiorca musi złożyć wniosek o upadłość przedsiębiorcy. Zgodnie z „Prawem upadłościowym i naprawczym” przedsiębiorca musi najpierw rozliczyć się z długów firmowych. Jeśli nie ma ona możliwości dopiero wtedy jako osoba fizyczna może złożyć wniosek o upadłość konsumencką. Każdy krok przedsiębiorcy jest bardzo starannie analizowany przez Sąd. Dlatego, to jaką drogę do upadłości należy przyjąć jest indywidualna sytuacja danego przedsiębiorcy. Nie można tu jednoznacznie opisać kolejności podejmowanych działań. Dlatego najpierw przeanalizujemy Twoją sytuację i wspólnie ustalimy plan działania. Jest to bardziej skomplikowany proces, na który Sąd zażąda wpłaty określonej wysokości na poczet postępowania. To ma zapewnić pokrycie początkowych kosztów prowadzenia procesu upadłości. Upadłość przedsiębiorcy różni się od upadłości konsumenckiej tym, iż tu przedsiębiorca musi mieć pieniądze na przeprowadzenie kosztów procesu upadłościowego. Natomiast konsument nie musi mieć pieniędzy, a jego proces upadłościowy zostanie pokryty ze Skarbu Państwa.

Upadłość przedsiębiorcy ma inne warunki jego ogłoszenia. Natomiast mając odpowiednią wiedzę jest to proces do przeprowadzenia i nie jest on trudniejszy niż konsumencki. Jeszcze jedną różnicą pomiędzy upadłością konsumencką, a upadłością przedsiębiorcy jest to, że ta druga kończy się umorzeniem zobowiązań bez wydawania planu spłat..