W dniu ogłoszenia przez Sąd upadłości konsumenckiej zostają wstrzymane egzekucje komornicze jak i naliczanie odsetek od zobowiązań. Dokona tego syndyk. Zawiadomi poszczególne instytucje o toczącym się postępowaniu upadłościowym. Komornicy muszą podporządkować się temu procesowi.