Emerytura w procesie upadłości konsumenckiej jest traktowana jak przychód. Podlega ona zajęciu tak jak pensja zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego czyli do określonej jej części. W procesie upadłości pensje oraz emerytury i renty są również zajmowane przez syndyka. Zbiera on pieniądze, które podzieli na wierzycieli na końcu procesu upadłościowego.