Jeśli osoba niewypłacalna posiada majątek może być ustanowiony na nim zastaw hipoteczny. Hipoteka dotyczy najczęściej nieruchomości, która jest własnością osoby niewypłacalnej. To nie jest przeszkoda do ogłoszenia upadłości. W tym procesie własność zostanie sprzedana. W pierwszej kolejności zostanie zaspokojony wierzyciel/wierzyciele wpisany na hipotece. Jeśli zostaną pieniądze po zaspokojeniu wierzyciela hipotecznego w drugiej kolejności zaspokojeni zostaną pozostali wierzyciele.