Wniosek o upadłość konsumencką jest składany od 2016 roku na odpowiednim formularzu do Sądu. Formularz musi zostać wypełniony zgodnie z instrukcją. Każdy taki formularz jak i instrukcja znajdują się na każdej stronie internetowej sądu gospodarczego. W formularzu tym najważniejszy jest punkt 7. Jest to uzasadnienie, od którego zależy czy Sąd ogłosi danej osobie upadłość. Uzasadnienie wniosku powinno być oparte na Ustawie „Prawo upadłościowe i naprawcze”. Ustawę tę można pobrać ze strony www.dzialamydalej.pl. Znajduje się ona na czarnym pasku u dołu strony. Zapraszamy!