Osoba zaciągająca kredyt we frankach w ostatnim czasie w związku ze wzrostem kursu walutowego może złożyć wniosek o upadłość konsumencką do sądu. Może podać ten fakt za główny powód swojej niewypłacalności. Brak możliwości płacenia rat w tym przypadku wynika z nieoczekiwanej zmiany sytuacji. To sytuacja niezależna od osoby, która zaciągnęła to zobowiązanie. Jest ona jedną z przesłanek słuszności oraz humanitaryzmu.