Proces upadłości konsumenckiej nie ma ustalonego kryterium czasowego. Trwa on najczęściej od pół roku do 1,5 roku. Jest on uzależniony od szybkości działania syndyka oraz Sądu oraz czynności, które w tym procesie zachodzą. Należy uzbroić się w cierpliwość. Można pomóc syndykowi w niektórych czynnościach co może przyśpieszyć zakończenie procesu upadłościowego. Każdy taki proces kończy się postanowieniem o umorzeniu zobowiązań. Sąd może do tego postanowienia zasądzić plan spłat bądź w ogóle go zaniechać. To wszystko zależy od sytuacji finansowej upadłego. Na podstawie dochodów sąd zadecyduje czy upadły będzie w stanie płacić raty tego planu spłaty.