Sąd właściwy do ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest wyznaczony co do miejscowości. Jeżeli chcesz złożyć wniosek o upadłość konsumencką najpierw ustalić należy sąd właściwy do rozpoznania Twojej sprawy. Wniosek o upadłość konsumencką składa się w Sądzie Gospodarczym. Uzależnione to jest od właściwości miejscowej sądu. Jeśli nie wiesz gdzie złożyć wniosek pomożemy Ci. Podamy właściwy Sąd oraz jego adres. Napiszemy wniosek i udzielmy istotnych wskazówek co robić dalej. Możesz zgłosić się do Nas www.dzialamydalej.pl.