Sąd może ogłosić upadłość konsumencką na podstawie złożonego wniosku. Żeby wniosek był rozpatrzony należy go opłacić. Wniosek o upadłość konsumencka musi posiadać opłatę sądową w kwocie 30 zł. Znaczek ten musi być opłacony on-line lub zakupiony w kasie Sądu. Przy złożeniu wniosku o upadłość konsumencką jak i upadłość przedsiębiorcy musi być potwierdzenie jego akupu w formie znaczka bądź odpowiedniej pieczęci.