Literatura odpowiednia do upadłości to Ustawa „Prawo upadłościowe i naprawcze” ujednolicone 01.01.2016 roku. Jest to ustawa, która powstała w 2003 roku i została w 2015 roku wprowadzona z poprawkami, które w tym momencie są możliwe do spełnienia. Jest ona dostępna o wiele bardziej niż była w latach poprzednich.