Upadłość spółki

Zasady upadłości spółek są niemal identyczne z upadłością jednoosobowej działalności gospodarczej. Niewielkie różnice są zauważalne przy spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Najważniejsze jest to by każda spółka, jak również działalność gospodarcza w przypadku pierwszych oznak braku płynności finansowej złożyła wniosek o upadłość.

W momencie ogłoszenia upadłości sąd powołuje syndyka. Tak jak przy działalności gospodarczej, tak i w spółce jego głównym zadaniem jest sprzedać majątek spółki, by zaspokoić w jak największej kwocie jej wierzycieli.

W spółkach odpowiedzialność za złożenie wniosku o upadłość leży po stronie każdego ze wspólników, wyjątkiem jest spółka z o.o., gdzie wniosek musi zostać złożony przez członków zarządu.

Należy pamiętać, aby nie przedłużać czasu niewypłacalności spółki. Ustawa dała możliwość, aby wierzyciel, któremu nie jest regulowane zobowiązanie, wystąpił z wnioskiem o upadłość tej spółki. Wtedy postępowanie toczyć się będzie względem jednego wierzyciela. Taka sytuacja spowoduje, że spółka po zakończonym postępowaniu upadłościowym nadal może zostać z długami.

upadłość konsumencka spółki