Upadłość konsumencka – od czego zacząć

Proces ubiegania się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy rozpocząć od złożenia wniosku do odpowiedniego sądu. Wniosek powinien zostać prawidłowo wypełniony oraz zawierać niezbędne dowody. Najważniejszą jego część stanowi uzasadnienie, ponieważ to w oparciu o nią sąd stwierdza zasadność upadłości.

Względy humanitarne i względy słuszności – dlaczego są ważne

Zgodnie z ustawą „Prawo upadłościowe” analizie poddane zostają powody, które spowodowały niewypłacalność. Niewypłacalnością nazywamy brak możliwości dalszego spłacania długów. Niezwykle ważną kwestią w przypadku analizy uzasadnienia są względy humanitarne i względy słuszności. Terminy te brzmią bardzo enigmatycznie, ale w gruncie rzeczy wcale takie nie są. W poniższej dysertacji postaramy się je wyjaśnić. To, co je łączy to to, że wskazują na niezależne przyczyny, które miały wpływ na powstanie niewypłacalności.

Względy humanitarne to przede wszystkim choroby osoby ubiegającej się o upadłość lub jej najbliższych: dzieci, męża, rodziców, teściów. Natomiast względy słuszności to sytuacje, które działy się niezależnie od dłużnika i nie były związane z pogorszeniem stanu zdrowia. Do takich sytuacji należą utrata pracy, bankructwo firmy w której jesteśmy zatrudnieni, rozwód, sprawy sądowe, wszelkie rodzaju kwestie uniemożliwiające nam czerpanie dochodów z działalności gospodarczej itp.

Przykłady z życia wzięte

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przesłanką przemawiającą za tym, że spełnione są względy słuszności jest np. zamknięcie na długi czas ulicy, przy której znajduje się sklep. Taka sytuacja uniemożliwia klientom dotarcie do sklepu. Inną przesłanką słuszności dla firmy jest choćby upadłość zleceniodawcy. Firma, która zbankrutowała, a wcześniej zleciła pracę, nie zapłaci za wykonane zadania. W konsekwencji My jako wykonawca nie otrzymamy pieniędzy za wykonaną przez nas pracę. 

Podejście sądu do oceny wniosku

Skoro już wiemy, czym są względy humanitarne i względy słuszności warto wyjaśnić, w jaki sposób sąd będzie brał je pod uwagę podczas dokonywania oceny naszego wniosku. Ustawa dokładnie opisuje, kiedy sąd umorzy nasze postępowanie lub oddali wniosek. Są to sytuacje w których po przeanalizowaniu naszego wniosku przez sąd, zostaje stwierdzone, że „upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe i nieregulowanie wymagalnych zobowiązań” art. 49114a ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 498, dalej: p.u.) To jeden z zapisów ustawy, który bez względów humanitarnych oraz względów słuszności mógłby oddalić wniosek lub umorzyć postępowanie upadłościowe. Jednak kiedy one występują są wytłumaczeniem naszego działania. Mówi o tym kolejny zapis ustawy, który brzmi:” chyba, że … jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.”

Dlatego tak ważne jest aby w uzasadnieniu wniosku wskazać wyżej opisywane sytuacje?

Wiemy, że często osoby, które chciałyby starać się o upadłość mówią, że nie znajdują u siebie takich przesłanek. W takiej sytuacji najlepiej jest jednak porozmawiać ze specjalistami. Podczas analizy Państwa sytuacji z pewnością będą oni w stanie określić te przesłanki, które będą ważne we wniosku. Często są to na tyle niewielkie zdarzenia z Państwa życia, że początkowo się ich nie dostrzega. Najważniejsze jest jednak to, aby od razu nie rezygnować z podjęcia prób i rozmawiać o swoich zadłużeniach.   

Skontaktuj się z nami. Razem znajdziemy wyjście z Twojej sytuacji. Zobacz jak możemy Ci pomóc

Względy humanitarne oraz względy słuszności – czym są?